Gsm: +32 (0) 476 771 878

Welkom op het Vertaalbureau Translingua

Bedankt voor het bezoek en uw vertrouwen in ons.

Kwaliteit - Betrouwbaarheid - Snelheid

Vertaalbureau Translingua werkt met hooggespecialiseerde vertalers en tolken in verschillende domeinen. Wij werken met een breed netwerk van professionele native speakers en ervaren vertalers. Voor technische vertalingen, juridische vertalingen, medische vertalingen, commerciële vertalingen en beëdigde vertalingen kunt u bij ons terecht. Voor dringende vertalingen kunnen wij u onze versnelde procedure aanbieden. Eveneens bieden wij een all-in-one-solution bij dringende beëdigde vertalingen en legalisaties.

Technische vertalingen

Vertaling van technische teksten, waarin veel gebruik wordt gemaakt van een bepaalde vakterminologie, worden gedaan door vertalers met specifieke kennis van het betreffende domein. Dit garandeert een nauwkeurige en correcte vertaling.


Beëdigde vertalingen

Beëdigde vertalingen van akten en documenten worden uitgevoerd door vertalers die beëdigd zijn bij een Rechtbank van Eerste Aanleg in België. Meestal dient een beëdigde vertaling ook gelegaliseerd te worden.


Juridische vertalingen

Onder vertalingen van juridische teksten worden dagvaardingen, vonnissen en juridische correspondentie gerekend. Ook oprichtingsaktes, jaarverslagen en notariële aktes vallen hieronder.


Commerciële vertalingen

Dit zijn vertalingen van teksten en documenten die een meer zakelijk en commercieel karakter hebben. De aansprekende toon die eigen is aan commerciële teksten overnemen in de vertaling is een belangrijk criterium.

IT-vertalingen en vertalingen van website

IT-vertalingen houden vertalingen van teksten in die geïntegreerd dienen te worden in een gebruikersprogramma. Wij bieden eveneens complete vertalingen van websites aan.