Dit zijn vertalingen van teksten en documenten die een meer zakelijk en commercieel karakter hebben. De aansprekende toon die eigen is aan commerciële teksten overnemen in de vertaling is een belangrijk criterium.

 

Vertaling van Contracten en overeenkomsten
 

Vertling van Bank- en verzekeringsdocumenten

 

Vertaling van Bedrijfspresentaties

 

Vertaling van Handels en financiële documenten

 

Vertaling van Douanedocumenten

 

Vertaling van Toerisme en culturele teksten

 

Vertaling van Milieu en voedingsteksten

 

Vertaling van Administratieve documenetn en teksten