Translingua

Beëdigde vertaling uittreksel goed gedrag en zeden voor onze klanten uit Brussel


Een beëdigde vertaling van goed gedrag en zeden is soms nodig bij sollicitatie of voor werk- en/of studiedoeleinden in het buitenland. Onze beëdigde vertaler laat uw uittreksel goed gedrag en zeden legaliseren bij de Rechtbank van Eerste Aanleg in Brussel of bij een andere bevoegde rechtbank.

 

De beëdigde vertaling wordt vervolgens opgestuurd, zowel als scanversie per e-mail als per post naar een door u gewenst adres.