All-in-one solution (Beëdigd vertaling en alle legalisaties)

Vertaalbureau Translingua staat voor u klaar met een All-in-one solution voor dringende Beëdigde vertalingen.

Juridisch Vertaalbureau Translingua werkt met beëdigde vertalers die de eed hebben afgelegd en geregistreerd zijn bij de rechtbank.

Vertaalbureau Translingua zal voor de nodige legalisaties en stempels zorgen op uw aktes, onder andere legalisatie bij de Rechtbank van Eerste Aanleg, legalisatie bij FOD Justitie, legalisatie bij FOD Buitenlandse Zaken, apostille op de vertalingen en eventueel legalisatie bij de ambassades of consulaten.